Loading

TVN 24: Wolskie rotundy po remoncie, w tle wciąż spór inwestora z dzielnicą

Rotundy na Woli, pozostałość po dawnej miejskiej gazowni, przeszły prace konserwatorskie. Zabytkowe obiekty znajdują się w rękach prywatnego inwestora. Zerwania umowy użytkowania wieczystego domagają się jednak w sądzie władze dzielnicy.

Dwie rotundy przy Prądzyńskiego na Woli powstały w 1888 roku. Przez lata służyły jako “osłony” dla znajdujących się w środku zbiorników gazu. Swoją rolę pełniły aż do 1978 roku, kiedy produkowany na miejscu gaz miejski, zastąpił sprowadzany rurociągami gaz ziemny. Od tamtego momentu rotundy nie są używane.

W 1991 nieruchomość trafiła w prywatne ręce. Najpierw przejęła ją fundacja “Wystawa Warszawa Walczy 1939-1945”. Organizacja deklarowała, że powstanie tam wystawa prezentująca losy stolicy Polski w czasach II wojny światowej. Potem pojawiła się koncepcja zlokalizowania tam Muzeum Powstania Warszawskiego. Jednak po pięciu latach fundacja odsprzedała prawo do użytkowania gruntów przedsiębiorcy – Marcinowi Biernackiemu.

To właśnie z nim od kilku lat w sporze pozostaje urząd dzielnicy Wola, który w 2017 roku zażądał rozwiązania umowy użytkowania wieczystego. Jak argumentowały żądanie władze dzielnicy, umowa nakłada na biznesmena “obowiązek utrzymania terenu w należytym porządku” i jego modernizacji. Jednak wolskie rotundy – zamiast stanowić jedną z głównych atrakcji dzielnicy – stoją od lat opuszczone. Inwestor uznał żądania za bezpodstawne i przekonywał, że ma konkretne plany na zagospodarowanie rotund i od lat prowadzi postępowania zmierzające do załatwienia formalności. Ostatecznie sprawa trafiła do sądu. Tymczasem w ostatnim czasie można zauważyć zmiany w wyglądzie budynków przy Prądzyńskiego.

“Przeprowadzono gruntowne zabiegi konserwatorskie”

Jak przekazała Joanna Dębska, radca prawny reprezentujący rodzinę Biernackich, obie wolskie rotundy zostały poddane “gruntownym i wszechstronnym zabiegom konserwatorskim”.

W piątek na miejscu był reporter tvnwarszawa.pl Tomasz Zieliński. – Elewacja obu rotund wygląda na odnowioną – przekazał nasz reporter.

Jakie prace zostały wykonane? – Obie rotundy mają przeprowadzony gruntowny remont dachów, odbudowane i naprawione gzymsy i wieńce, wykonany został system odwodnienia, zostały naprawione elewacje. Do remontu użyto cegieł wypalonych w specjalizującej się w dostarczaniu materiału do renowacji zabytków cegielni – poinformowała Dębska.

Zapewniła, że wszystkie prace zostały przeprowadzone na zlecenie konserwatora i zostały z nim uzgodnione. – Właściciele dysponują zaświadczeniem Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków potwierdzającym prawidłowość utrzymania i konserwowania rotundy wyższej B. Konserwator został również zawiadomiony o ukończeniu prac w rotundzie niższej A i na 3 września zaplanowana została wizja. Zakończy to etap prac przy substancji zabytkowej, która przez najbliższe dziesięciolecia nie będzie wymagała żadnych zabiegów – poinformowała pełnomocniczka inwestora.

Metamuzeum, sala koncertowa i mieszkania

W wyższej rotundzie właściciele działki chcą stworzyć Metamuzeum – Centrum Techniki. W budynku planowane jest utworzenie placówki dydaktyczno-popularyzatorskiej z zestawem doświadczeń dla dzieci i młodzieży, pozwalających na naukę fizyki poprzez zabawę. Natomiast w niższej rotundzie powstanie sala koncertowo – widowiskowa. Ponadto na fundamencie nieistniejącego stalowego zbiornika gazu planowany jest budynek mieszkalny.

Jak poinformowała Joanna Dębska, plany inwestora są znane konserwatorowi. Dokumenty zostały przekazane 2 lipca. – Do tej pory inwestor nie doczekał się odpowiedzi – stwierdziła.

Spór z dzielnicą trwa

Urzędników z Woli zapytaliśmy, czy pomimo wykonanych prac konserwatorskich, nadal pozostają na stanowisku, że należy odebrać inwestorowi sporną działkę. – Urząd Dzielnicy Wola z zadowoleniem przyjął, że użytkownicy wieczyści realizują obowiązki wynikające z nakazu konserwatorskiego wydanego w 2012 roku. Należy mieć jednak na uwadze, że realizacja nakazu mającego w pierwszej kolejności na celu ochronę zabytku przed dalszą degradacją, w ocenie Urzędu Dzielnicy Wola nie jest tożsama z realizowaniem celu umowy użytkowania wieczystego – odpowiedział Adam Hać, zastępca burmistrza Woli.

Jak zaznaczył, realizacja zapisów umowy wiąże się z adaptacją i modernizacją obiektów zabytkowych. – Istnienie tego obowiązku jednoznacznie przesądził w 2013 roku wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie – podkreślił Hać.

Joanna Dębska uważa, że działanie urzędników jest nieracjonalne. – Zamiast podjąć rozmowy ugodowe i zapewnić zgodnie z przepisami ramy formalnoprawne dla utworzenia placówek służących szerokim rzeszom odbiorców, [dzielnica – red.] wdaje się w długoletnie i niepotrzebne spory – stwierdziła.

Problematyczny podział działki

Inwestor twierdzi, że mógłby dokonać modernizacji rotund, ale potrzebuje geodezyjnego podział działki na trzy części. Na to jednak nie otrzymał zgody konserwatora zabytków. – Wnioskowany podział dotyczy terenu zabytkowego zespołu Gazowni Warszawskiej, którego otoczenie, zachowana zieleń i nawierzchnia ciągów komunikacyjnych zostały wpisane do rejestru zabytków decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie z 2005 roku – tłumaczy wiceburmistrz Woli.

Podział “spowodowałby zachwianie integralności zespołu jako całości założeń powiązanych ze sobą funkcjonalnie i historycznie” – przytacza opinię konserwatora Adam Hać. – Jednakże pomimo braku podziału geodezyjnego nieruchomości, użytkownicy wieczyści uzyskali pozwolenia na budowę związane z realizacją obowiązków wynikających z nakazu Stołecznego Konserwatora Zabytków z 2012 roku i na tej podstawie podjęli nakazane prace – dodał przedstawiciel władz dzielnicy.

Sprawa utknęła w pierwszej instancji

Jak się dowiedzieliśmy, od rozpoczęcia sądowej batalii o użytkowanie wieczyste w 2017 roku w tej kwestii nie zmieniło się praktycznie nic.

– Proces jest w toku, w pierwszej instancji. Warto zaznaczyć, że w 2019 roku interwencję uboczną po naszej stronie zgłosiło PGNiG S.A., w pełni popierając wniesione powództwo w tej sprawie – poinformował Hać.

Dębska zapowiada, że po wykonanych ostatnio pracach konserwatorskich inwestor planuje udostępnienie rotund na cele artystyczne (czeka jeszcze na wyniki zapowiedzianej na 3 września wizji). – Chcemy aby już teraz stały się ważnym miejscem na kulturalnej mapie Warszawy oraz aby ich piękno i unikatowy charakter mogły być podziwiane przez jak największą liczbę zwiedzających – dodała.

Źródło: https://tvn24.pl/tvnwarszawa/najnowsze/warszawa-inwestor-wyremontowal-wolskie-rotundy-ale-spor-z-dzielnica-nadal-trwa-4673023

Shopping Basket
Strona wolskierotundy.pl wykorzystuje pliki cookies aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Korzystanie z naszej strony oznacza, że tzw. “ciasteczka” będą umieszczane na Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Więcej informacji znajdą Państwo w Polityce prywatności.